Κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα το «Θέατρο της Κούκλας» θα δίνει παράσταση για γονείς και παιδιά με το έργο που θα παίζεται εκείνο το μήνα σύμφωνα με το εναλλασσόμενο ρεπερτόριο.
Επειδή το θεατράκι είναι μικρό πρέπει εγκαίρως να φροντίσετε για την κράτηση θέσεων.


Greek English (United Kingdom)

40 years Greek Puppet Theatre!

What we'll watch this year?

Home page Current plays
Current plays
The Three Little Pigs Εκτύπωση
Τα τρία γουρουνάκια
October, November, December

The "Three Little Pigs" is the fairy which is at the top of the list in the preferences of children. The naivete and innocence on the one hand and the cunning and aggressiveness of the wolf on the other hand, provide a theatrical landscape that in it the mastery of the puppeteers can weave incredible events that will remain unforgettable in the minds of the young spectators.

The "Three Little Pigs" is one of the most successful performances of the "Greek Puppet Theater".

For kindergarten children and of the three first classes of primary school. Duration: 45 minutes.
The show is played on classic puppet theater scene (hidden puppeteers) and rod puppets (marot).
 
Maritsa and the Bear Εκτύπωση
Η Μαρίτσα και η αρκούδα
January, February

Maritsa is a little girl, who one day while she was picking flowers in the woods she got lost. In the evening while Maritsa was wandering in the woods, she finds a small house in which there is nobody and decides to spend the night there.
This house, however, is the bear's and when he turns captures the Maritsa and not let her to go back to her grandfather and grandmother. Maritsa however, is a smart and brave girl and succeeds to escape with the help of an unexpected ally. 

Old Russian fairy tale.
Addressed to infants and children of the first two classes in primary schools.
Duration: 40 minutes.
Played with table dolls manipulated from the puppeteers who are sometimes revealed and sometimes hidden.

Simple, very simple story that deals with important issues such as captivity. The play stimulates discussion with the children.  
 
But... I am a Bear, by Frank Taslin Εκτύπωση
Μα... είμαι μία αρκούδα
March, April

A bear listens to all the signals that winter is coming and falls to sleep in the woods. But in the spring it wakes up in the yard of a factory. The trees are cut, the forest no longer exists. The bear stands suprised when she hears a voice yelling to it: go to work immediately, you lazy!. "But ... I am a bear" the bear replies, etc., etc.
This is the beginning of an amazing story given by the most imaginative performance of the "Greek Puppet Theatre".  
 

For children of all grades of primary schools and infants.
Duration: 50 minutes.
Performed with dolls of various kinds and various scenic ways.

The show can be a great opportunity for teachers and parents to discuss with children about issues such as: Environmental and ecological destruction of the planet, protection of flora and fauna. The play deals with these issues.