Κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα το «Θέατρο της Κούκλας» θα δίνει παράσταση για γονείς και παιδιά με το έργο που θα παίζεται εκείνο το μήνα σύμφωνα με το εναλλασσόμενο ρεπερτόριο.
Επειδή το θεατράκι είναι μικρό πρέπει εγκαίρως να φροντίσετε για την κράτηση θέσεων.


Greek English (United Kingdom)

40 years Greek Puppet Theatre!

What we'll watch this year?

Home page Shows Brushes, Brooms and Paints, We are all so Great
Brushes, Brooms and Paints, We are all so Great Εκτύπωση
Βούρτσες, σκούπες και πινέλα, είμαστε όλοι μας μια τρέλλα

Script: Takis Sarris, Irene Psarellis
Directed - Dolls - Scenery: Takis Sarris
Music: Lucianos Kilaidonis
Puppeteers: Helen Voutyras, Takis Theofanidis, Mina Sarris, Takis Sarris, Irene Psarellis
First performance: July 17, 1979
Area - Cities: Theater "AVEROF" Athens, Helsinki - Finland


The scene is a classic wood screen, the sides of which open with windows. The puppets are made of brushes, brooms and painting brushes by 60cm. up to 1m. which move their "mouth" by a special mechanism. The performance made a grate impression for the kind of puppets, not only to children but to adults also. With no slogans and a lot of humor the play presented the status that prevailed strongly in various clubs and associations at that time.