Κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα το «Θέατρο της Κούκλας» θα δίνει παράσταση για γονείς και παιδιά με το έργο που θα παίζεται εκείνο το μήνα σύμφωνα με το εναλλασσόμενο ρεπερτόριο.
Επειδή το θεατράκι είναι μικρό πρέπει εγκαίρως να φροντίσετε για την κράτηση θέσεων.


Greek English (United Kingdom)

40 years Greek Puppet Theatre!

What we'll watch this year?

Home page Shows Games in the Circus
Games in the Circus Εκτύπωση
Παιχνίδια στο τσίρκο

Script - Directed - Dolls - Scenery: Takis Sarris
Music: A selection of circus music, and of films of Charlie Chaplin
Puppeteers: George Polos, Mina Sarris, Sophia Sarris, Takis Sarris (in subsequent performances played: Mirela Katsas, Lina Skordou, Anastasia Chavoutas, Philippos Fertis, Sarantis Tsouralis)
First performance: July 27, 1985

Area - Cities: In several places in Athens. Tour in Halkidiki, Orchomenos, Mytilene, Chalkis, Crete, etc. 2nd Festival of Hydra 1986. International Meeting '86, Theater "AVEROF" Athens. Festival St. Albans, UK 1988. Ghent International Festival, 1991.

In the scene the puppeteers are clowns in the circus. Apart from manipulating the puppets are displayed selectively, mainly to comment without words what is happening. The puppets are gloves, marotes, mere. The scene surprises when the bottom opens and automatically is converted into a cage for animals.