Κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα το «Θέατρο της Κούκλας» θα δίνει παράσταση για γονείς και παιδιά με το έργο που θα παίζεται εκείνο το μήνα σύμφωνα με το εναλλασσόμενο ρεπερτόριο.
Επειδή το θεατράκι είναι μικρό πρέπει εγκαίρως να φροντίσετε για την κράτηση θέσεων.


Greek English (United Kingdom)

40 years Greek Puppet Theatre!

What we'll watch this year?

Home page Shows The Three Little Pigs
The Three Little Pigs Εκτύπωση
Τα τρία γουρουνάκια
The "Three Little Pigs" is the fairy which is at the top of the list in the preferences of children. The naivete and innocence on the one hand and the cunning and aggressiveness of the wolf on the other hand, provide a theatrical landscape that in it the mastery of the puppeteers can weave incredible events that will remain unforgettable in the minds of the young spectators.

The "Three Little Pigs" is one of the most successful performances of the "Greek Puppet Theater".

For kindergarten children and of the three first classes of primary school. Duration: 45 minutes.
The show is played on classic puppet theater scene (hidden puppeteers) and rod puppets (marot).